Kachel ploft, brander loopt over

 

Het probleem van het niet opstarten van de pelletkachel, of een ontploffing in de pelletkachel, rookontwikkeling in de kachel en/of  het overstromen van het branderbakje is een vaker voorkomend iets en het is begrijpelijk dat mensen ervan schrikken. 

 
Bij dit probleem lijkt het er soms op dat de pelletkachel teveel pellets geeft waardoor het bakje te vol loopt en soms overstroomt.  Er ontstaat soms extreem veel rookontwikkeling in de kachel en soms zelfs in de ruimte. Waar mensen altijd het meeste van schrikken (heel begrijpelijk) is dat de kachel dan kan knallen....  Een plofstart dus. Het echte probleem is echter iets anders. 
 
Het overstromen van het bakje, het ploffen van de pelletkachel, komt altijd voort uit het te laat ontsteken van de pellets of anders gezegd door een onbalans tussen brandstof (pellets) en zuurstof. Schrik dus niet van een plofstart of wat rook in de kamer, trek de stekker er vooral niet uit want dan draait de rookgasventilator in de kachel niet meer en komt de rook door de naden en kieren van de kachel de ruimte binnen. Doorgaans gaat de kachel vanzelf in storing staan waarna hij uitgezet en schoongemaakt kan worden. 
 
In  geval van een plof-start of wanneer het bakje overloopt,  is tijdens de ontstekingsfase wel warmte-ontwikkeling, er ontstaat gasvorming maar de pellets worden te laat ontstoken waardoor er relatief veel pellets in het bakje komen. Opeens vliegt het gevormde gas in brand, geeft een knal en vervolgens gaan er veel pellets branden wat veel vuur geeft. Er komt dan rookontwikkeling in de kachel en soms ook in de ruimte waar de kachel staat.  Is er een goed evenwicht tussen hoeveelheid pellets en toegevoerde zuurstof dan zal de kachel doorgaans probleemloos opstarten. 
 
Als de kachel bovenstaand probleem incidenteel heeft, kan de reden zijn:
- de ontstekingspen kan te weinig warmte afgeven waardoor de kachel zijn start temperatuur niet binnen een bepaalde tijd haalt. De ontstekingspen zou dan vervangen moeten worden. 
- het niet juist terugplaatsen van het branderbakje.  Met name het niet tegen de achterkant aanduwen van het branderbakje, na het uitzuigen. Dan kan de hete luchtstroom de korrels niet bereiken. Dit probleem komt regelmatig voor als je de kachel nog niet zo lang heeft. Men moet zichzelf aanleren het bakje op de juiste manier terug te plaatsen en het bakje helemaal tegen de achterwand met ontstekingspen aan te drukken.
- niet tijdig uitzuigen van het branderbakje. Doordat de kachel te weinig lucht aan kan zuigen, kan de kachel deze storing geven. Als de kachel al langere tijd geen (groot) onderhoud heeft gehad, zal het probleem steeds eerder optreden doordat de kachel niet genoeg lucht aan kan zuigen voor een goede verbranding. 
- het kan zijn dat de pellets te vochtig zijn bv door onjuiste opslag of doordat de pellets het zomerseizoen in de kachel zijn achtergebleven waardoor er via de rookgasafvoer vocht in kan trekken. 
- het kan zijn dat er wind in de rookgasafvoer komt waardoor er tegendruk in de kachel komt. Er kan dan rook in de kamer komen. Vooral bij de opstart van de kachel wil dit weleens gebeuren. De oplossing kan zijn om de rookgasafvoer aan te passen. 
- Iedere pelletkachel blaast zichzelf regelmatig schoon. Als de pellettoevoer laag staat (lees te laag staat afgesteld) dan kan de kachel als het ware tijdens het branden uitgaan. Na het schoonblazen wil de kachel verder branden maar bij een te lage pellettoevoer, is het laatste vuur eruit geblazen en lukt verder branden niet waardoor het bakje volloopt en de kachel niet meer opstart. Oplossing: de pellettoevoer procentueel iets omhoog zetten, de kachel uitzuigen en een nieuwe opstart  maken. 
 
Als de kachel het probleem structureel heeft, kan de reden zijn:
- het kan zijn dat er niet genoeg lucht wordt toegevoegd aan de opstart. De  luchttoevoer kan middels de instellingen omhoog worden gezet.
- het kan zijn dat de klant andere pellets gebruikt die minder warmte produceren dan eerdere pellets, waardoor de kachel binnen een bepaalde tijd, niet de gewenst temperatuur haalt. De oplossing is dan om de pellettoevoer wat hoger te zetten.

- het kan zijn dat de pellets vochtig zijn bv doordat ze opgeslagen worden in een ruimte die niet droog genoeg is. Pellets moeten echt heel droog bewaard worden. U kunt dit controleren door een tijdje een hygrometer op te hangen in de ruimte waar u de pellets bewaard. Meten is weten, nietwaar?

- Na de zomer start men de kachel vaak op met de pellets die nog in de kachel zaten (van het vorige stookseizoen). Deze pellets kunnen echter via de rookgasafvoer, gedurende de zomernachten, klam en vochtig zijn geworden. 

- het kan zijn dat het branderbakje vervormt is, of dat er zelfs een scheur  inzit. Bij het ontsteken van de kachel wordt dan valse lucht aangezogen wat problemen kan geven. Bestel hier een nieuw branderbakje. Webshop of vraag informatie via info@pelletkachelverkoop.nl

- het kan zijn dat er stof en/of dierenharen bij het gat zitten voor het invoeren van de verse lucht, het is een goed idee om dit gaatje (ongeveer 5 cm doorsnee aan de achterkant van de kachel) regelmatig uit te zuigen. 
- het kan zijn dat de kachel valse lucht aanzuigt waardoor de lucht niet door het branderbakje stroomt. Dit kan het geval zijn als platen en/of de aslade niet goed in de kachel zitten of als essentiële pakkingen ontbreken. 
- het kan zijn dat het T-stuk achter de kachel (aangeraden wordt dit eens in de 3 maanden uit te zuigen) vol zit, of dat het rookgaskanaal verstopt zit door roetaanslag of bv een vogel. 
- het kan zijn dat de kachel toe is aan groot onderhoud, de kachel kan dan niet genoeg lucht aanzuigen tijdens de opstart.
- het kan zijn dat de stalen ontstekingspen aan vervanging toe is. Bij iedere opstart slijt de pen een beetje waardoor hij steeds wat in vermogen afneemt. Na verloop van tijd is de ontstekingspen als het ware te zwak om voldoende warmte naar de houtkorrels te leveren. Het lijkt dan alsof de pellets ophopen, in feite ontsteekt de kachel te laat en uiteindelijk zal de  kachel helemaal niet meer ontsteken. Heel zelden heeft een nieuwe kachel een slechte ontstekingspen waardoor het probleem ontstaat. Nieuwe ontstekingspennen kunt u hier  bestellen. 
 
Wij raden u aan om na een ontploffing in de kachel:
- de kachel (opnieuw) uit te zuigen en het branderbakje heel bewust terug te plaatsen tot het niet verder naar achteren kan worden geschoven en een herstart te maken. Doorgaans start de kachel probleemloos op en komt het overlopen van het bakje en een ontploffing in de kachel niet weer voor.
- de stekker NOOIT uit het stopkontakt te halen. Als dit wel gebeurt dan is er een zeer grote kans op veel meer rookontwikkeling die ook de woonkamer in kan trekken omdat de kachel het zelf niet meer afvoert a.g.v. de abrupt gestopte ventilator.
 
Bij aanhoudende problemen is het raadzaam (opnieuw) contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0518451273 of een mail sturen naar info@pelletkachelverkoop.nl